Midtun Skoles Musikkorps

Korpset for skolene Midtun, Ulsmåg og Kringlebotn.

Korpset for skolene Midtun, Ulsmåg og Kringlebotn.

Våre medlemmer er i alderen 9 - 19 år og vi er i dag ca 70 medlemmer totalt, fordelt på Aspirant, Junior og Hovedkorps.
Fokuset vårt er å ha et høyt musikalsk nivå med plass til alle og like viktig et sosialt og trygt miljø.
Sjasmin Reitehaug er musikalsk leder for aspirantene og juniorene våre, mens Marius Fevang Thorstensen er musikalsk leder i hovedkorpset.
Vi har i løpet av en sesong et høyt aktivitetsnivå og mange sosiale og musikalske høydepunkter.
Vil dere bli medlem hos oss eller har spørsmål nøl ikke med å ta kontakt eller besøk vår facebook side.
Mail: Arhau5@online.no eller mobil:91857103

Finn oss på:

Søk
Driftes av Styreportalen AS